Skip to main content

Sport

18. Siječanj 2022.

Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina kroz EU projekt „Od 15 do 115“ planira aktivnost koja uključuje sudjelovanje ciljnih skupina u športskim aktivnostima na način da im se osiguraju članarine u sportskim klubovima i udrugama te korištenje usluga lokalnih sportskih klubova. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Zainteresiranim pripadnicima ciljne skupine omogućit će se uključivanje u sportske aktivnosti dostupne na projektnom području, a za koje inače ne bi imali sredstava što će unaprijediti njihovu socijalnu uključenost. Na taj način će biti omogućeno sudjelovanje u sportskim aktivnostima mladima, starijima i osobama s invaliditetom kroz uključivanje u redovne grupe sportskih klubova po vlastitom izboru čime se osigurava socijalna uključenost i zdravi oblici ponašanja.

Za nabavu članarina je raspisan javni natječaj za stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (www.eojn.nn.hr) za uslugu provođenja treninga.