Skip to main content

Dušan Gačić: Strip trilogija

03. Travanj 2023.

U srijedu, 5. travnja, izložbu svojih radova predstaviti će Dušan Gačić. Osim izložbe, održati će se i promocija knjige "Trilogija: od bezvremena do nevremena".

Dušan Gačić rođen je 1958. u Zagrebu. Nakon gimnazije diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1981.godine. Član HDLU-a. Bavi se stripom, animiranim filmom, ilustracijom, fotografijom, kombiniranim likovnim tehnikama, teorijom stripa i pedagoškim radom. Uz ilustracije knjiga i časopisa koje je objavljivao kod svih poznatijih izdavača u Hrvatskoj (u izdanjima Vjesnika, Školske knjige, Znanja, Mozaik Knjige, Abc naklade, AGM-a…), te povremenog galerijskog izlaganja likovnih radova kombiniranih tehnika na grupnim izložbama (na Salonu Mladih u Zagrebu, 1986.; Biennalu mladih u Rijeci 1987.; Likovnim jesenima u Somboru 1988; 31. Zagrebačkom salonu 1997; Modernoj galeriji u Rijeci 1998.; Varaždinu 1999; 37. Zagrebačkom salonu 2002.), trajna preokupacija, ljubav i područje najvećeg kreativnog interesa i istraživanja, ovom je autoru bio i ostao prije svega strip. Stripove je objavljivao u “Večernjem listu”, “Vidicima”, “Mladosti”, “Patku”, “Studentskom listu”, „Studentu“, “Modroj Lasti”, “Flitu”, “Divljem oku”, “Strip reviji”, a od 1985. godine, izlagao ih je više puta i to na Salonu stripa u Vinkovcima, u Zagrebu, Beogradu, Varaždinu, Rijeci te Groningenu, Hamburgu, Solunu …
Nekoliko puta nagrađivan za strip ( “Dnevnik”, “Grad u Mraku”, “Strossmayer”). Pokretač i izdavač strip fanzina, e-zina, časopisa “Flit”; osnivač je Multimedijalne strip grupe “Divlje oko”; jedan je od osnivača i strip udruge “Forum”.Poznatiji stripovi ovog autora su „Poezija u stripu“, “Dnevnik”, “Kuća paukova”, “Grad u mraku”, “Wall strip”, „Okus pepela“, “Na klupi”, “Bitka kod Siska”, “Strossmayer”, “Oluja u svemiru”, “Devet kapetana Morske lastavice”, “Znameniti hrvati“, “Ljubavni koraci”, “Cristobal Colon”, “Banket u Blitvi”…
Osim više manje klasičnog, uobičajenog pristupa stripu, autor u svom radu koristi različite grafičke, slikarske, kombinirane tehnike, a kroz novije radove upustio se u šire istraživanje izražajnih sredstava stripa, što je rezultiralo radovima koji ulaze i u treću dimenziju tj.: “strip skulpturom”, “strip reljefima”, „stripom sjena“, “živim stripom”, „3D stripom“…
Zanimanje za mogućnosti, ali i ulogu i značaj ovog medija u kulturi i društvu, Gačić prati i brojnim teorijskim tekstovima, manifestima, polemikama, esejima, intervjuima s drugim autorima, koje objavljuje u “Flitu”, “Kvadratu”, “Patku”, “Časopisu za metodiku hrvatskog jezika”, “Homo Volansu”, “Quorumu”, “Divljem oku” i drugima…
Interes za svaku vrstu vizualne naracije odveo je autora logično i do animiranog filma, pa je tako Gačić autor (kao scenarist, režiser, glavni crtač, animator…) i nekoliko animiranih filmova (“Cvrčak”, “Prozor na grad”, “Složeni predosjećaj”, “Cristobal Colon”); koautor eksperimentalnih filmova (“Ogledala grada”, “Ritam tijela”); suradnik na animiranim filmovima (“Greetings from Croatia”, “Davne kiše”, “Oko”). Navedena iskustva i saznanja sakupljena višegodišnjim djelovanjem nastavlja, kroz različita predavanja, kontinuirano prenositi svim uzrastima unutar obrazovnog sustava, ali i šire…
Istovremeno, i dalje nastavlja razvijati svoj neovisni autorski rad istražujući i varirajući forme i žanrove unutar jednog od najznačajnijeg oblika vizualne naracije stripa.

Dušan Gačić – slikar u potrazi za novom stvarnošću (strip)

Slikar Dušan Gačić, na kulturnoj sceni Zagreba pojavljuje se ranih osamdesetih godina avangardnim stripovskim uradcima odmaknutim od prijašnjih šablona. Od početka samosvojni pristup i izraz u mediju stripa izdvaja ga iz trendova komercijalnih izdanja, ali i iz projekata poput novog kvadrata koji tada vladaju autorskom stripovskom scenom. Za razliku od narativnih i unaprijed određenih shema, Gačić kao potpuni akter kulture novog vala i medijskog, time i vizualnog oslobođenja, u svojim stripovima poetskom imaginacijom ističe slikarsku, filmsku i književnu tradiciju nove stvarnosti (Neue Sachlichkeit) raspolućenu između ekspresionizma i magijskog realizma koja se dvadesetih godina XX. vijeka pojavila kada i pokreti poput nadrealizma i dadaizma. Taj je umjetnički izraz kasnije snažno utjecao na socijalistički realizam čiji je jedan od važnih autora u nas bio i čuveni strip majstor Andrija Maurović, Gačićeva intimna i stvarna inspiracija. No, za razliku od Maurovića i njegovih stripovskih priča, Gačić kao slikar duboke intime u svojim stripovima ne predstavlja ništa drugo do svoj vlastiti svijet, točnije njegov doživljaj. To je ujedno i bitan i nepokolebljiv umjetnički doprinos našoj likovnoj umjetnosti, stripu i kulturi koji se može vidjeti u prikazanim radovima, ali i u monografskom izdanju strip knjige "Trilogija: od bezvremena do nevremena".
Monografija donosi najvažnije cikluse stvaranja Dušana Gačića: Dnevnik, Grad u mraku i Kuća paukova, sve iz osamdesetih godina. Autentični i iskreni u težnji odbacivanja bilo kakva romantičarska idealizma i s neskrivenim nabojem verizma često izražena dijalektikom crnog i bijelog, izdvojenog i ne do kraja završena crteža, slikar ne skriva razočaranje neuspjehom socijalnih promjena, revolucije, vladavine birokracije i policije (partije). U to doba Gačićev je strip prepoznat i objavljivan u kultnom časopisu mlade beogradske avangarde "Vidici", ali bez šireg utjecaja na tadašnje društvo. U tom pogledu i ova izložba i monografija nastojanju su da se na neki način ispravi i nepravda prema autoru koji je cijelo vrijeme guran u zapećak hrvatske kulture često neprepoznat i zanemarivan od bitnih institucija. Ujedno, sada je prilika da se uistinu vidi da je značenje osamdesetih i cijele te generacije koja je promijenila dotadašnju sliku svijeta kompleksno i dakako, neizvedivo bez recepcije percepcije autora poput Dušana Gačića.

pdfPlakat izložbe
pdfDeplijan izložbe

055 Dušan Gačić Otvorenje Izložbe 05 04 2023 Compressed
059 Dušan Gačić Otvorenje Izložbe 05 04 2023 Compressed
060 Dušan Gačić Otvorenje Izložbe 05 04 2023 Compressed
023 Dušan Gačić Otvorenje Izložbe 05 04 2023 Compressed
003 Dušan Gačić Otvorenje Izložbe 05 04 2023 Compressed
013 Dušan Gačić Otvorenje Izložbe 05 04 2023 Compressed
015 Dušan Gačić Otvorenje Izložbe 05 04 2023 Compressed
016 Dušan Gačić Otvorenje Izložbe 05 04 2023 Compressed
020 Dušan Gačić Otvorenje Izložbe 05 04 2023 Compressed
039 Dušan Gačić Otvorenje Izložbe 05 04 2023 Compressed
041 Dušan Gačić Otvorenje Izložbe 05 04 2023 Compressed
046 Dušan Gačić Otvorenje Izložbe 05 04 2023 Compressed
033 Dušan Gačić Otvorenje Izložbe 05 04 2023 Compressed
049 Dušan Gačić Otvorenje Izložbe 05 04 2023 Compressed