Skip to main content

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Gradu Svetom Ivanu Zelini. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti odgovarajući Obrazac te istog poslati:

• na adresu: Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina, Vatrogasna 3, 10 380 Sveti Ivan Zelina
• na broj fax-a: 01 2059 062
• putem elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
• donijeti osobno u tajništvo Učilišta radnim danom od 7:00 do 15:00 sati

Obrasci:
docZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
docxZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJA
docxZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA   

Službenik za informiranje

Službenik za informiranje Pučkog otvorenog učilišta Sv. Ivan Zelina:

Vesna Bičak-Dananić
Tel. 01/2060-270
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za informiranje Pučkog otvorenog učilišta Sv. Ivan Zelina:

Ivana Fučkan
Tel. 01/2059-062
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Naknada za pristup informacijama

Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 12/14).

pdfZakon o ustanovama

pdfZakon o Pučkim otvorenim učilištima

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

pdfIzvješće o provedbi ZPPI za 2023. godinu