Zelinsko amatersko kazalište
ZAmKa

1993.

PETRICA KEREMPUH I SPAMETNI OSEL

Radnja se zbiva 1919. godine u dva poznata zagrebačka ambijenta. Scena je u prvom činu na Savi, a u drugom na Jelačićevu placu. Humorističnost fabule vezana je uz anegdotsko "krštenje" mlijeka na Savi i otkrivanje magareće "učenosti".

Glumačka postava:

Mario Dukarić
Marina Škledar
Dario Dropučić
Anđelko Petric
Vesna Bičak
Krunoslav Hublin
Ana Horvat
Zrinko Klasan
  plesačice "Plesnog studija Tatjane Pleško"