Moja iža

Sve pjesmeSljedeca pjesme but


Ante Spudić, 2. razred
Voditeljica: Lidija Gojak Pavlić
OŠ Barilović, PŠ Leskovac Barilovićki

Moja iža

Jučer je bil torak,
U jutro smo jili mliko i kruv.
Onda sam s tatom
išal sijat šencu.

Doma imamo cucka,
U štali su bikovi
A u silos mečemo kukurzu.

Teta Josipa je pekla kruv
Od tatine šence,
Prvo je napravila testo, onda ga je spekla
I svi smo ga pojli!

 

 

Pjesma je objavljena u zbirci "Čarobni svet" 35. Smotre dječjega kajkavskoga pjesništva "Dragutin Domjanić" - Sv. Ivan Zelina 2015.

Ispis