Tihana

 

Sve pjesmeSljedeca pjesme but


Paola Markovčić, 1. razred
Voditeljica: Tamara Vukić, dipl. učiteljica RN
OŠ „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Gerovo

Tihana

Iman ano pajdašico,
Kiro iman rada ku šniclo!

Skuze smo skep,
Je život nan je lejp!

Nikgdar se ne karamo,
Lepu se jegramo i
Iste frizure imamo.

 

 

Pjesma je objavljena u zbirci "Čarobni svet" 35. Smotre dječjega kajkavskoga pjesništva "Dragutin Domjanić" - Sv. Ivan Zelina 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispis