Radovi izabrani za objavu u Zborniku

Ocjenjivačko povjerenstvo u sastavu: dr. sc. Ivo Kalinski (predsjednik), dr. sc. Božica Pažur i Štefica Kamenarić-Filipović, dr. med., odabralo je 88 pjesme za objavu u zbirci pjesama 41. Recitala.

Pjesme izabrane za objavu u zbirci 41. Recitala suvremenoga kajkavskog pjesništva "Dragutin Domjanić" 2022. / Preuzmi PDF

Pročitano 197 puta