Alojz Jembrih: Tragom identiteta južnomoravskih Hrvata

Pučko otvoreno učilište Sv. Ivan Zelina i
Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima
pozivaju Vas na predstavljanje knjige
prof. dr. sc. Alojza Jembriha:


Tragom identita južnomoravskih Hrvata

Knjiga JMH
Pučko otvoreno učilište Sv. Ivan Zelina,
Dvorana "Kraluš"
četvrtak, 23. studenoga 2017. u 19:15


Knjigom se svraća pozornost hrvatske znanstvene, kulturne i šire javnosti na postojanje Hrvata u južnoj Moravskoj (Češka), od prve polovice 16. stoljeća do 1940-ih godina.
Nastala je u suizdavaštvu POU Sv. Ivan Zelina i HKD Sv. Jeronima, a pradstavit će ju autor i izdavači.


Iz pogovora

Ova knjiga Tragom identiteta južnomoravskih Hrvata, kao što se i razabire, današnjemu čitatelju pruža mnogo izvornih podataka, poznatih i nepoznatih, o Hrvatima koji su tijekom 16. i 17. stoljeća napuštali svoju najdražu očevinu zbog turskih osvajanja i paleža. Stoga je Pavao Ritter Vitezović (1652. – 1713.) s pravom zapisao u svojoj Kronici (1696.) da su Hrvati u tom razdoblju počeli „bižati prik Mure i Rabe i nastanjivati se po Panoniji, Austriji, Ugerskoj i prik Dunaja po Moraviji, Ugerskoj i Češkoj zemlji“. U knjizi je riječ o Hrvatima koji su doselili u Moravsku (južnu Češku), u porječje rijeke Morave, a uz kraći uvod, iz kojeg je razvidan povijesni kontekst njihova doseljavanja na spomenuto područje, knjiga sadrži i živopisan putopis Đure Kutena, te jubilarno-prigodne napise o doseljenju Hrvata u područje Mikulova (kotar Nikolsburg) iz pera Ivana Esiha, Janka Barlèa, Ignaca Horvata i drugih. Nakon knjige Moravski Hrvati (1994.) Dragutina Pavličevića pisane okom hrvatskog povjesničara, ova knjiga čitatelju pruža novo štivo koje Pavličevićevu spomenutu knjigu dopunjava filološkim sadržajem.

Autor

Plakat promocije

Ispis