Zajedno za razvoj - tribina

POU-Samobor_web-banner.jpg


4. predavanje:
četvrtak, 8.12. u 19 sati:
ENERGIJA
Hoćemo li išta ostaviti za sutra?Pučko otvoreno učilište Sv. Ivan Zelina partner je u projektu „Zajedno za razvoj“ Zagrebačke županije i Pučkog otvorenog učilišta Samobor kojemu je cilj jačanje zajedničke svijesti o pitanjima bitnim za razvoj Zagrebačke županije zacrtan njenim strateškim dokumentima. Projekt se provodi se kao ciklus od četiri javna predavanja sa zanimljivim temama:

  • 22.09.2016:  Ekološka poljoprivreda – jedemo li otrov?
  • 27.10.2016:  Novo gospodarstvo – kako poboljšati vlastitu perspektivu u budućnosti?
  • 24.11.2016:  Otpad – bacamo li blago?
  •   8.12.2016:  Energija – da li ćemo išta ostaviti za sutra?

Prva u nizu tribina kojoj je domaćin POU Sv. Ivan Zelina, održati će se 22. rujna 2016. s početkom u 19 sati u učioničkom prostoru Učilišta. Na tribini će biti riječi o prednostima i pravilima u ekološkoj proizvodnji te mjerama za suzbijanje štetnih organizama. Predavač je mr. sc. Marija Ševar, dipl. ing. agr., viša koordinatorica za ekološku poljoprivredu u Savjetodavnoj službi, s više od 36 godina radnog iskustva u poljoprivredi, proizvodnji i savjetovanju.


Ekoloska.jpg

Ukratko o tribini Ekološka proizvodnja - jedemo li otrov?

Ekološki proizvodi dobiveni su isključivo od sirovina iz ekološkog uzgoja i zadovoljavaju sve uvjete koji su propisani zakonskom regulativom.
Ekološko gospodarstvo je organizirano kao skladna cjelina u kojoj su međusobno povezani i uravnoteženi svi dijelovi gospodarstva (biljke, životinje i ljudi) uz primjenu agrotehničkih mjera.
Za bavljenje ekološkom proizvodnjom potrebno je prije svega znanje, a potom i zemljište, analiza tla, organski gnoj ili kompost i certificirano sjeme i sadni materijal iz ekološkog uzgoja.
Moraju se poštivati pravila proizvodnje, prije svega plodored (tropoljni ili četveropoljni povrćarski plodored). Koriste se gnojiva iz ekološkog uzgoja. Za uzgoj je od značaja odabir vrste i sorte, pri čemu treba poštivati „dobrosusjedske odnose“ među biljkama. Skupna sadnja povrća i cvijeća doprinosi boljoj otpornosti povrtnih kultura. Cvjetne vrste svojim izlučevinama, iz listova i korijena, štite povrtne kulture od štetnih organizama.
Od osobite je važnosti poznavanje štetnih organizama bilja i pravodobno reagiranje sredstvima koja su dopuštena u ekološkoj proizvodnji. O tome će biti riječi tijekom predavanja uz mogućnost odgovora na pojedinačne upite.

O predavaču:
Mr. sc. Marija Ševar, dipl. ing. agr., viša koordinatorica za ekološku poljoprivredu u Savjetodavnoj službi. Više od 36 godina radnog iskustva u poljoprivredi, proizvodnji i savjetovanju. U ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji od 2002. godine.


Gospodarstvo

Drugo predavanje bit će održano u četvrtak, 27. listopada u 19 sati. Tema je Društvena odgovornost – doprinos održivom razvoju pa će na predavanju biti riječi o održivom razvoju i društveno odgovornom poslovanju. Poći će se vremeplovom kroz kratku povijest razvoja svijesti o prevelikom teretu koji čovjek i njegova ekonomija imaju za resurse Zemlje. Detaljno ćemo razmotriti odgovornosti i obveze dionika u procesu zaštite okoliša i postizanja održivog razvoja. Sudionici će saznati koje su inicijative, pojmovi i procesi danas najšire prihvaćeni u naporima za održivi razvoj te će biti informirani o ključnim organizacijama i njihovim ulogama u ovom procesu. Na kraju biti će obogaćeni spoznajom o svojoj ulozi u ovom važnom procesu, svojim najvažnijim utjecajima i mogućnostima koje su na raspolaganju.

O predavaču:
Dr.sc. Mirjana Matešić (1970) ravnateljica je Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj od 2004. godine. Bavi se strategijom održivog razvoja kao i njegovom primjenom u gospodarstvu. Pokrenula je glasilo HR PSOR-a Gospodarstvo i održivost, koautorica je obrazovnih modula o održivom razvoju i društveno odgovornom poslovanju (DOP). Koautorica je metodologije Indeks DOP-a za rangiranje poduzeća prema društvenoj odgovornosti. Objavila je niz radova iz područja održivog razvoja te je sudjelovala na većem broju domaćih i stranih konferencija. Članica je Državnog savjeta za održivi razvoj i zaštitu okoliša, članica je znanstvenog vijeća za zaštitu prirode HAZU, predsjednica je tehničkog odbora za društvenu odgovornost pri Hrvatskom zavodu za norme. Doktorirala je na temi održivog razvoja ma Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u ožujku 2012., magistrirala je poslovnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu istog Sveučilišta te je diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu biologiju, smjer ekologija, 1995. godine.


Otpad

Treće predavanje bit će održano 24.11.2016. u 19 sati pod naslovom Gospodarenjem otpadom do održivog razvoja.

Gospodarenje otpadom središnji je problem zaštite okoliša. U Republici Hrvatskoj još se uvijek najveće količine otpada odlažu, i to na vrlo velikom broju neuređenih (neusklađenih) odlagališta tj. smetlišta. Odlaganje otpada je „najjeftiniji“ i najlakše provedivi način zbrinjavanja otpada. Međutim to ugrožava zdravlje ljudi i okoliš. Ujedno dragocjeni resursi (prirodne vrijednosti) ostaju odbačene na odlagalištima, a istovremeno se gotovo svi ti resursi uvoze. Odlagališta su rente prošlosti koje se ostavljaju narednim generacijama. To je primjer neodrživog razvoja.

S druge strane dokazano je da naše gospodarstvo daleko odgovornije od općina i gardova provodi principe održivosti i cirkularne ekonomije. Hrvatske tvrtke koje su razvitak usmjerile na vlastite inovacije iz zaštite okoliša i naročito gospodarenja otpadom ostvaruju najveći napredak i izvoze proizvode u čitav niz zemalja. To je primjer, da se i u našoj zemlji, može i treba inzistirati na ciljevima cirkularne ekonomije i održivog razvoja.

O predavaču:
Dr. sc. Zlatko Milanović diplomirao, magistrirao i doktorira na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Trideset godina radi na projektima zaštite okoliša i osobito gospodarenja otpadom. Surađivao s nizom fakulteta i visokih škola. Autor je i inicijator brojnih inovativnih projekata odvojenog prikupljanja otpada, kompostiranja, mehaničke i termičke obrade otpada. Deset godina stručno vodio i uredio odlagalište otpada Prudinec u Zagrebu. Autor niza knjiga, brošura i letaka. Dugogodišnji urednik časopisa zaštite okoliša i inovator simpozija o gospodarenju otpadom.


Energija

Zadnje, četvrto predavanje bit će 8.12.2016. u 19 sati. Naziv predavanja je Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost.

Kada se govori o održivom razvoju naglašava se važnost ispunjavanja potreba i očekivanja sadašnjih i budućih naraštaja. U nabrajanju obično se počinje s energijom, a slijede voda, hrana, obrazovanje, sigurnost i zdravlje, mobilnost i druge. Nije uvijek tim redoslijedom. Dovoljno je da se nekoliko sati ostane bez struje pa da postane svima jasno zašto je energija na prvom mjestu, ali i zašto je u Akcijskom planu županijske razvojne strategije Zagrebačke županije predviđeno predavanje o podizanju razine svijesti i promocija energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Tema energije na razini Europske unije važna je zbog sigurnosti dobave, utjecaja upotrebe fosilnih goriva na klimatske promjene i dr. Svjesni važnosti energije svatko među nama može dati svoj doprinos energetskoj učinkovitosti i poticati upotrebu obnovljivih izvora energije.

O predavaču:
Dubravka Bačun poslije diplome na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, zaposlena u tvornici Nikola Tesla, između ostalog, na ispitivanjima utjecaja okoliša na telekomunikacijske proizvode,  dubinskoj analizi okoliša, uvođenju i primjeni sustava upravljanja okolišem, posebno nakon što tvornica Nikola Tesla postaje Ericsson Nikola Tesla,  dio korporacije Ericsson. Tijekom radnog vijeka aktivno surađuje na programima izobrazbe i informiranja o temama okoliša. Surađuje u radu tehničkih odbora Hrvatskog zavoda za norme, posebno Tehničkog odbora za upravljanje okolišem.  Kao predstavnica Ericssona Nikole Tesle sudjeluje 1995. godine u osnivanju Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj i surađuje na brojnim projektima, posebno sudjelovanja gospodarstva u donošenju i poboljšanju kvalitete propisa. Autorica priručnika Smanjimo i reciklirajmo (1994.) za nastavno osoblje za stjecanje znanja o postupanju s otpadom i razvijanju navika zaštite okoliša, te Priručnika o znakovima na proizvodima i ambalaži (2009.), koautorica Leksikona o održivom razvoju (2012.). Radovima sudjeluje na brojnim radionicama, simpozijima, konferencijama i drugim događanjima povezanim sa zaštitom okoliša, kao i redovita suradnica glasila Gospodarstvo i održivost.


Više o svim predavanjima u programskom letku:

Letak_ico.jpg

Ulaz na sva predavanja je slobodan!

Ispis