Slu┼żbena dokumentacija

PRAVILNIK O RADU

PROGRAM RADA

FISKALNA ODGOVORNOST

JAVNA NABAVA

PRISTUP INFORMACIJAMA

ODLUKA O RAZVRSTAVANJU DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE U PROIZVEDENU DUGOTRAJNU IMOVINU ILI SITNI INVENTAR I O JEDNOKRATNOM ISPRAVKU VRIJEDNOSTI

 ODLUKA O KORIŠTENJU VLASTITIH SREDSTAVA

 FINANCIJSKI PLAN

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Ispis