Održiva uporaba pesticida

 Web DOPUNSKA

 


 

ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA 2015. 

 

 

OUP header

 Upisi OUP

Koje dokumente
morate dostaviti
u Učilište?

DokumentacijaOUP POU

 Prirucnik OUPPriručnik OUP

Temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), članka 9. i članka 10. stavka 3 i 4 Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) Pučko otvoreno učilište Sv. Ivan Zelina, Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske KLASA UP/I-320-20/14-02/241 URBROJ 525-09/0822-14-3, ovlašteno je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama. Učilište je dobilo rješenje za provođenje navedene izobrazbe na razdoblje od 5 godina s početkom od roka važenja rješenja datumom donošenja, 6. studenoga 2014. godine.

Rješenje Ministarstva poljoprivrede RH odnosi se na sljedeće module:

MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE (osnovni i dopunski)
kategorije: OPG i drugi poljoprivrednici
podkategorije:

 • ratarstvo
 • voćarstvo
 • vinogradarstvo
 • povrćarstvo

Uvjeti za pohađanje izobrazbe: 

 • navršenih 18 godina
 • završena minimalno osmogodišnja osnovna škola

Upisi / obavezna dokumenacija:

Za upis u listu polaznika dovoljno je ispuniti elektronički obrazac na vrhu ovog članka.

Obavezna dokumentacija:

- prijavnica (ispuniti u Učilištu ili elektroničkim putem: Word-2010, Word-2003, PDF )
- osobna iskaznica (preslika ili sken prednje i zadnje strane),
- svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju (najmanje osmogodišnja osnovna škola, preslika ili sken).

Za ostvarenje prava na subvenciju za edukaciju* član OPG-a mora dostaviti
dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika ili sken).
U slučaju da troškove edukacije snosi tvrtka u kojoj je polaznik zaposlen, kod upisa je potrebno dostaviti i narudžbenicu tvrtke.
Elektronički oblik dokumenatcije dostaviti mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Više o obaveznoj upisnoj dokumentaciji, načinu upisa i uplati naknade pročitajte OVDJE! 


MODUL ZA DISTRIBUTERE (osnovni i dopunski)
(trgovci na veliko i malo, prodavači i djelatnici u nabavi)

Za upis u listu polaznika dovoljno je ispuniti elektronički obrazac na vrhu ovog članka.

Uvjeti upisa:
a) za distributera kao odgovornu osobu s najmanje završenim:
– diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili
– preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke
– stručnim studijem agronomske ili šumarske struke
i ako ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja ili 9 ECTS bodova.

b) za distributera – zaposlenika/radnika s najmanje završenom:
– srednjom stručnom spremom u trajanju od najmanje četiri godine

Obavezna dokumentacija:
- prijavnica (ispuniti u Učilištu ili elektroničkim putem: Word-2010, Word-2003, PDF )
- osobna iskaznica (preslika ili sken prednje i zadnje strane),
- dokaz o završenom obaveznom obrazovanju (navedenim pod Uvjeti upisa).


Obavijesti o terminima edukacije:

1. ciklus: 26.1.2015. - 28.1.2015. - ZAVRŠEN
    Modul za profesionalne korisnike: OPG i drugi poljoprivrednici, Osnovna izobrazba
    Mjesto: POU Sv. Ivan Zelina, Vatrogasna 3

    Vrijeme: 18.00 - 21.45 sati
    Broj polaznika: 189

2. ciklus: 2.3.2015. - 4.3.2015. - ZAVRŠEN
    Modul za profesionalne korisnike: OPG i drugi poljoprivrednici, Osnovna izobrazba
    Mjesto: Vatrogasni dom Beloslavec, 10381 BEDENICA

    Vrijeme: 18.00 - 21.45 sati
    Broj polaznika: 100

3. ciklus: 9.3.2015. - 12.3.2015. - ZAVRŠEN
    Modul za profesionalne korisnike: OPG i drugi poljoprivrednici, Osnovna izobrazba
    Mjesto: POU Sv. Ivan Zelina, Vatrogasna 3

    Vrijeme: 18.00 - 21.45 sati
    Broj polaznika: 100

4. ciklus: 9.11.2015. - 12.11.2015. - ZAVRŠEN
    Modul za profesionalne korisnike: OPG i drugi poljoprivrednici, Osnovna izobrazba
    Mjesto: POU Sv. Ivan Zelina, Vatrogasna 3
    Vrijeme: 18.00 - 21.45 sati
    Broj polaznika: 100

5. ciklus: 16.11.2015. - 18.11.2015. - NIJE ODRŽAN
    Modul za distributere: trgovci na veliko i malo, prodavači, djelatnici u nabavi
    Mjesto: POU Sv. Ivan Zelina, Vatrogasna 3
    Vrijeme: 18.00 - 21.45 sati
    Broj polaznika: 50

6. ciklus: 8.2.2016. - 10.2.2016. - ZAVRŠEN
    Modul za profesionalne korisnike: OPG i drugi poljoprivrednici, Osnovna izobrazba
    Mjesto: POU Sv. Ivan Zelina, Vatrogasna 3
    Vrijeme: 18.00 - 21.45 sati
    Broj polaznika: 100

7. ciklus: 7.3.2016. - 9.3.2016. - ZAVRŠEN
    Modul za profesionalne korisnike: OPG i drugi poljoprivrednici, Osnovna izobrazba
    Mjesto: POU Sv. Ivan Zelina, Vatrogasna 3
    Vrijeme: 18.00 - 21.45 sati
    Broj polaznika: 100 

8. ciklus: 11.4.2016. - 13.4.2016. - ZAVRŠEN
    Modul za profesionalne korisnike: OPG i drugi poljoprivrednici, Osnovna izobrazba
    Mjesto: POU Sv. Ivan Zelina, Vatrogasna 3
    Vrijeme: 18.00 - 21.45 sati
    Broj polaznika: 100 

Obavezna dokumentacija,
upute za ispunjavanje i
način uplate naknade
za polaznike edukacije
DokumentacijaOUP POU

 


Cjenik i plaćanje:

Cjenikom o visini naknada za provođenje izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama utvrđena je visina naknade za troškove provedbe osnovne i dopunske izobrazbe, polaganje ispita i izdavanje identifikacijske iskaznice za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama, koji provodi na temelju javne ovlasti Pučko otvoreno učilište Sv. Ivan Zelina

Naknada za provedbu osnovne izobrazbe
PROFESIONALNI KORISNICI (osnovna izobrazba): 300,00 kn *
DISTRIBUTERI (osnovna izobrazba): 470,00 kn

Dodatni troškovi (za sve polaznike):
Naknada za polaganje ispita: 50,00 kn
Naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice: 30,00 kn

Naknadu snose fizičke osobe profesionalni korisnici pesticida, savjetnici ili distributeri, a može ih snositi i pravna ili fizička osoba koja zapošljava obveznike izobrazbe.

Naknade troškova, za izobrazbu, polaganje ispita i izdavanje iskaznica uplaćivati će se zajedno u ukupnom iznosu, a uplate će se pratiti prema OIB-u uplatitelja obveznika izobrazbe.

Polaznici izobrazbe dužni su predočiti predavačkom timu dokaz o uplati naknade prilikom dolaska na predavanje.

* Grad Sv. Ivan Zelina i Zagrebačka županija najavili su mogućnost povrata dijela troškova edukacije za poljoprivrednike upisane u Registar obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja grada/županije!
 


Predavači:

Ivana Puhelek
Martina Madžarac
Petar Mesić
Silvija Pletković
Štefica Kramarić


Dokumenti, priručnici i zakonski akti:

 • Prijavnica za izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida:
  (PDF) / (Word 2010) / (Word 2003)
  - upute za popunjavanje prijavnice možete pronaći OVDJE.

 


 

Tags: održiva uporaba pesticida

Ispis