PRIPREME ZA MATURU

Pučko otvoreno učilište Sv. Ivan Zelina i u školskoj godini 2022/23. organizirati će pripreme za maturu.
Prijave ćemo zaprimati od prosinca, a planirani početak priprema je siječanj/veljača 2023.
Predmeti koje će učenici moći izabrati su: hrvatski jezik, matematika, engleski jezik, fizika, biologija i kemija.

Na tri uplaćena predmeta, jedan predmet je besplatan za polaznike.
Više informacija objaviti ćemo u studenom.

Ispis