Izdavaštvo

Među najvažnije programske sadržaje Učilišta spada i izdavačka djelatnost. U tu je svrhu 1991. godine osnovana "Mala biblioteka Dragutin Domjanić" čija je prvenstvena zadaća promoviranje hrvatsko-kajkavskog posebice pjesničkog stvaralaštva, no biblioteka sadrži i druga djela.
Učilište svake godine tiskom objelodani nekoliko samostalnih izdanja. Kao sunakladnik pojavljuje se u izdanjima Matice hrvatske - ogranak Sv.- Ivan Zelina, te kulturnim i sporstkim institucijama u gradu. U najvećem su broju zastupljene zbirke kajkavskih Recitala suvremenog pjesništva i Smotri dječjeg kajkavskog pjesništva te samostalne zbirke kajkavskih pjesnika (Ivo Kalinski, Ivica Jembrih, Stjepan Kralj, Mijo Kelečić, Vinko Hasnek). Dio knjižnog fonda čine znanstveni radovi o Dragutinu Domjaniću te kritički eseji o recentnom hrvatsko-kajkavskog pjesničkom stvaralaštvu (Ivo Kalinski, Josip Pandurić, Drago Čepulić). U biblioteci su svoje radove objavili i Vinko Česi, Nino Škrabe, Franjo Vondraček, Radovan Brlečić, Zvonimir Kurečić, Franjo Šatović... Posebno je interesantan popis ilustratora s kojima je biblioteka surađivala. Među njima su: Ivan Lacković-Croata, Dinko Vranković, Zlatko Crnec, Ivan Lovrenčić, Pika Vončina, Nada Žiljak, Ivica Antolčić, Ivan Andrašić, Ivan Antolković, Vlado Lerš, Anita Lerš-Smolić, Alem Biočić, ...
2007. godine pokrenut je u suradnji s prof.dr.sc. Alojzom Jembihom projekt naziva "Kajkavski florilegij". Zadatak projekta je promovirati i iz zaborava izvući stručna i književna djela kajkavskih pisaca iz razdoblja od 16. do 19. stoljeća te ukazati na vrijednost i značaj koji je taj jezik imao prije uvođenja sadašnjeg standarda. Rezultat projekta su već dvije knjige: Kajkavski Florilegij I. i II., a planira se izdavanje njihovog nastavka.

Glavni urednik "Male biblioteke Dragutin Domjanić" je dr.sc. Ivo Kalinski

Tablični prikaz dosad izdanih knjiga (PDF).
 
Posljednja izdanja u digitalnom obliku možete pronaći u mapi Nova izdanja.

Ispis