Kajkavska Sveta meša

petak, 27. svibnja 2016. s početkom u 19:30 sati u Župnoj crkvi Sv. Ivana Krstelja u Sv. Ivanu Zelini

ČIN I RED SVETE MEŠE
poleg stare navade slavne Nadbiškupije zagrebečke a denes i vu njenih kčeri biškupijah Bjelovarsko-križevečke, Sisečke i Varaždinske vu starem horvatskem kajkavskem jeziku znovič spravljeno po mešniku dr. sc. Zvonimiru Kurečiću Prvostolne Cirkve zagrebečke prebendaru i grkokatoličkomu arhimandritu marčanskomu.

Knjižica u polju "Preuzimanje priloga"