Između tradicije i subverzije

petak, 27. svibnja 2016. u 17 sati
"Između tradicije i subverzije - Časopis Kaj i kajkavska postmoderna"
- promocija knjige dr. sc. Maria Kolara

Gradska vijećnica

Promotori:
dr. sc. Božica Pažur,
dr. sc. Zvonko Kovač,
dr. sc. Domagoj Brozović i
dr. sc. Ivo Kalinski

U programu sudjeluju:
dramski umjetnik Vid Balog
gitarista Antonio Iveković